Triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018
14:43 17/09/2018
Ngày 15/8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2293/QĐ-BKHCN về Thể lệ Cuộc thi sáng chế năm 2018 (sau đây gọi là Cuộc thi) để khuyến khích, tôn vinh các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi và tiết kiệm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Văn bản số 2651/BKHCN-SHTT ngày 27/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hằng ngày” . Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Cuộc thi như sau:

- Đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ của Cuộc thi đến đội ngũ CBCCVC và người lao động trên địa bàn (có Thể lệ kèm theo) .

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi và giới thiệu, lựa chọn các công trình của tỉnh đề xuất tham dự Cuộc thi.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, xây dựng hồ sơ đăng ký tham dự và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 31/12/2018 theo địa chỉ:

Cục Sở hữu trí tuệ.

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 024.38586455).

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP