Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cào bóc, gia cố và tái chế nguội tại chổ trong duy tu, bảo trì và nâng cấp các tuyến đường bộ trên địa bàn Hà Tĩnh;
08:39 06/11/2020
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, với các thông tin sau:

1/ Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cào bóc, gia cố và tái chế nguội tại chổ trong duy tu, bảo trì và nâng cấp các tuyến đường bộ trên địa bàn Hà Tĩnh;

- Thuộc lĩnh vực: Khoa học công nghệ;

- Tổ chức đề nghị: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh;

- Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Anh Sơn;

- Dự kiến những tác động chính của kết quả: sản phẩm dự kiến ứng dụng trong bảo trì và nâng cấp các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2/ Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:

- Thời gian: dự kiến tháng 11/2020;

- Địa điểm: Sở KH&CN, 142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.

Vậy Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức và cá nhân được biết. Mọi chi tiết xin liên hệ: phòng Quản lý khoa học – Sở KH&CN Hà Tĩnh; Điện thoại: 0393 858211; Di động: 0913368465; E-mail: phongqlkhhatinh@gmail.com

QLKH

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP