Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
16:47 18/04/2022
Ngày 18/4/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. TS. Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, "tín dụng đen" được hiểu là các tổ chức, cá nhân có hoạt động cho vay không được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước có lãi suất rất cao so với qui định, hay còn gọi là cho vay nặng lãi. Còn theo cơ quan công an, tín dụng đen có hai biểu hiện chính là lãi suất cao gắn với hoạt động của các băng nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật (Theo Quochoi.vn ). "Tín dụng đen" tác động đến rất nhiều người, nguyên nhân do nhu cầu của người dân, nguy cơ thiệt hại về kinh tế rất lớn, hậu quả xã hội rất phức tạp. Đây là nguồn cơn của rất nhiều loại tội phạm khác nhau. Trước thực trạng đó, Sở KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung đặt hàng: Khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua; Dự báo xu hướng hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” trong thời gian tới.

Hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở KH&CN nhận được 01 bộ hồ sơ đề xuất thực hiện của Học viên An ninh Nhân dân do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá cao hồ sơ đề xuất của đơn vị chủ trì, nội dung đề xuất cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn. Việc triển khai đề tài hết sức cần thiết, kết quả sản phẩm đề tài sẽ được ứng dụng vào thực tiễn, giúp cho ngành Công an và các cơ quan quản lý có liên quan nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thống nhất điều chỉnh tên đề tài như sau: Nâng cao hiệu quả phòng, chống loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn Hà Tĩnh. Đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và Giám đốc Sở KH&CN, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Sở cho triển khai. Kết quả hồ sơ được thông qua với số điểm bình quân 86 điểm.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP