Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và nuôi hươu tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào.
18:20 30/08/2019
Ngày 30/8/2019, Vụ hợp tác Quốc tế tổ chức đoàn công tác do bà Hà Thị Lâm Hồng - Phó Vụ trưởng dẫn đầu, vào kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và nuôi hươu tại tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào, do Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh chủ trì thực hiện.

Đồng chí Trần Đức Hậu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh báo cáo kết quả đã thực hiện, theo đó, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì đã nổ lực triển khai thực hiện, kết quả đã hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt. Đã tổ chức một đoàn công tác sang tỉnh Bolykhamxay thực hiện khảo sát về điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác nông nghiệp và xác định địa điểm để xây dựng mô hình. Nghiên cứu nhằm hoàn thiện các quy trình công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên tại nước bạn Lào trước lúc đưa vào ứng dụng, như: Nghiên cứu tổng quan về ngành nghề sản xuất nấm và nuôi hươu tại Lào; Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất nấm phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác tại tỉnh Bolykhamxay; Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình kỹ thuật phục vụ chăn nuôi hươu.... và một số khó khăn, đề xuất hướng giải quyết như: Giá cả nguyên vật liệu tăng; phê duyệt cử đoàn ra theo thuyết minh khó thực hiện; phê duyệt kế hoạch triển khai cần nhanh hơn.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn đánh giá cao kết quả đạt được theo tiến độ, chất lượng đảm bảo theo yêu cầu, tuân thủ theo yêu cầu đề ra. Các kiến nghị, đề xuất đoàn sẽ tiếp thu và đề xuất xử lý. Đoàn cũng kiến nghị đơn vị chủ trì cần khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP