Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử
16:00 07/06/2018
Ngày 7/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu kết quả đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh", do Ths. Nguyễn Văn Dũng làm chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng bà Phan Thị Tố Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh.

Sau một năm triển khai thực hiện, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và nhóm cộng sự đã hoàn thành mục tiêu, nội dung theo hợp đồng đề ra. Theo đó, đã tổng hợp, phân tích bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, ICT Index tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá ở 3 cấp: Sở, huyện, xã và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo tính chính xác theo bộ tiêu chí, phương pháp tính và tổ chức quản lý theo mô hình tập trung, trực tuyến. Triển khai thử nghiệm ứng dụng phần mềm đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tại 3 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hà Tĩnh và UBND Thị xã Hồng Lĩnh. Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm...

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài, sản phẩm có tính mới, khoa học và ứng dụng cao vào thực tiễn. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đầy đủ, rõ ràng, logic. Đối với Bộ tiêu chí có phần vượt trội, trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã. Với phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ, dễ sử dụng, tùy biến và có thể tích hợp đồng bộ các hoạt động đánh giá khác... kết quả đánh giá sẽ giúp cho lãnh đạo các cấp nhận biết được mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị mình, từ đó có chỉ đạo xây dựng, bổ sung các tiêu chí chưa đạt. Ứng dụng kết quả tại 3 cấp và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh...

Kết quả đề tài đạt loại Xuất sắc.

CT

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP