Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển
16:40 11/10/2017
Sáng ngày 11/10, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Đổi mới công tác Tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh”, do Ông Hoàng Trung Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm. Ông Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú làm chủ tịch Hội đồng.

Sau thời gian 1 năm triển khai, nghiên cứu, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển trong tình hình hiện nay, như: Giải pháp về công tác bộ máy, cán bộ; công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng; công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị; đổi mới về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; đổi mới sự lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản; đổi mới hoạt động công tác khoa giáo; công tác tham mưu xây dựng các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống; hoạt động nghiên cứu dư luận xã hội; về cơ chế cung cấp thông tin, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng làm công tác tuyên giáo.

Tại bổi họp nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã có nhiều tham luận nhằm góp ý hoàn thiện báo cáo, đồng thời đánh giá cao kết quả của đề tài, cụ thể: Đề tài đã chỉ ra được những nhân tố tác động đối và yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới, thể hiện bước phát triển nhận thức của Đảng bộ đối với công tác tuyên giáo; đã cung cấp được một hệ thống dữ liệu giúp nhận diện một cách khá đầy đủ về quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo và tác động của công tác tuyên giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ; đã cung cấp cơ sở để ban hành các chủ trương, Nghị quyết, cơ chế chính sách để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo...

Kết quả chấm điểm của Hội đồng, đề tài đạt loại Xuất sắc.

QT

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP