Phát triển mô hình nuôi ong lấy mật tại Hà Tĩnh
17:01 06/09/2019
Nuôi ong lấy mật đã được Sở KH&CN Hà Tĩnh hỗ trợ phát triển tại các huyện Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người nuôi ong nơi đây.

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 06/9, Hội đồng KH&CN chuyên ngành đã tổ chức xét duyệt dự án nhân rộng "Ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên", do ông Trần Trung Thành - Phó Chủ tịch TT Hội nông dân Tỉnh làm chủ nhiệm.

Dự kiến kết quả thu được từ dự án sẽ là: Tập huấn cho 50 hộ dân triển khai dự án nắm được quy trình nuôi ong, nâng cao thu nhập và là cơ sở khoa học để nhân ra diện rộng; tạo nghề mới và làm thay đổi nhận thức trong sản xuất thông qua việc áp dụng các tiến bộ KHKT, hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm ong mật cho địa danh huyện Cẩm Xuyên.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng KH&CN đã ghi nhận sự cần thiết của dự án và đồng ý cho Chủ nhiệm triển khai thực hiện, đồng thời có đánh giá: Dự án có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế hộ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường hệ côn trùng thụ phấn cho cây trồng. Phù hợp với chủ trương của tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP