Tọa đàm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 năm 2018.
10:54 19/05/2018
Nằm trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 năm 2018, chiều ngày 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức buổi Tọa đàm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5 năm 2018. Tham dự có Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Lãnh đạo Sở các thời kỳ, phụ trách khoa học và công nghệ cấp huyện (phòng Kinh tế (Kinh tế - hạ tầng), Trung tâm ƯD KHKT&BVCTVN) và toàn thể CBCCVCLĐ Sở KH&CN.

Diễn văn khai mạc:

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều đóng góp to lớn. Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngành là vào ngày 18-5-1963, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học, cán bộ quản lý KH&CN Việt Nam phải quan tâm phát triển KH&CN vì nó có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong bài phát biểu đó có câu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Câu nói cô đọng và giản dị của Bác đã hàm chứa đầy đủ nguyên lý, phương châm và sứ mệnh cao cả của KH&CN.

Từ dấu ấn sâu sắc đó, Luật KH&CN đã được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2013, tại kỳ họp thứ 5 - khóa XIII, trong đó quyết định Ngày 18-5 là Ngày KH&CN Việt Nam.

Ở nhiều nước phát triển trên thế giới đều có ngày quốc gia về khoa học, tuần khoa học. Ở Mỹ có ngày KH&CN trẻ (NYSD) bắt đầu cách đây hơn 100 năm. Ở Úc có tuần lễ KH&CN quốc gia được tổ chức từ năm 1998 với mục tiêu đưa khoa học trở thành một văn hóa lớn, khơi dậy niềm đam mê khoa học của người dân. Ở nước ta, ngoài những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc, nhiều ban, ngành, đoàn thể có ngày kỷ niệm truyền thống, nhằm tôn vinh, tri ân, khuyến khích động viên những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Đồng thời, những ngày kỷ niệm đó cũng là dịp để xã hội nhìn nhận những việc đã làm được và những việc cần phải tiếp tục làm trong mỗi ngành nghề, lĩnh vực. Do đó, KH&CN - lĩnh vực mà Đảng ta đã khẳng định là quốc sách phát triển hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, việc quyết định kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm của Đảng và Nhà nước ta đã đáp ứng đúng nguyện vọng của những nhà khoa học và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2014 là năm đầu tiên trên toàn quốc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam, với chủ đề  “KH&CN - động lực phát triển nhanh và bền vững”. Từ đây, vào ngày này hàng năm là dịp mọi người tri ân, tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, các công trình KH&CN có giá trị đóng góp cho sản xuất và đời sống, biểu dương người dân và thế hệ trẻ đam mê KH&CN và các đơn vị ứng dụng KH&CN tiên tiến hiện đại. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta, nhà khoa học, người làm KH&CN, doanh nghiệp, nhà quản lý nâng cao mạnh mẽ nhận thức và trách nhiệm thúc đẩy KH&CN đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ngày KH&CN không chỉ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học; đây cũng là ngày giới khoa học trong nước trưng bày, trình diễn những thành tựu nghiên cứu, sáng tạo của mình với công chúng và cũng chính là cơ hội để tuyên truyền phổ biến giáo dục về vai trò của KH&CN, đường lối chính sách, pháp luật phục vụ phát triển KH&CN như là quốc sách hàng đầu. Mục đích của Ngày KH&CN là khơi dậy niềm say mê sáng tạo của cả một dân tộc; không chỉ tạo ra ngày hội dành cho những người làm khoa học mà là cả xã hội, nhằm nâng cao ý thức về KH&CN, ý thức tự trọng, tự tôn dân tộc, ủng hộ và hậu thuẫn của cả xã hội đối với KH&CN.

Kính thưa các đồng chí

Hà Tĩnh đang định hướng phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại. Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVIII đã chỉ rõ phải ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện. Chính vì vậy, Ngày KH&CN Việt Nam cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, nghiên cứu vận dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo mọi điều kiện cho KH&CN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Để làm được điều đó, cần nhất là tạo môi trường thuận lợi cho các cán bộ khoa học phát huy hết trí tuệ, tài năng, được cống hiến và nâng cao trình độ năng lực, yên tâm công tác, dấn thân cho khoa học, được tôn vinh và hưởng thụ xứng đáng với kết quả nghiên cứu KH&CN của mình.

Năm 2018, là năm thứ 5 hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam, với chủ đề: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế xã hội’’, đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với giới khoa học Việt Nam và những người làm công tác khoa học và công nghệ Hà Tĩnh nói riêng. Cũng là cơ hội để động viên giới khoa học, nhân dân trong tỉnh, và nhất là lớp trẻ thi đua sáng tạo và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; “nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi” như Bác Hồ đã dạy.

Cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể các đồng chí những con người ngày đêm gắn bó với sự nghiệp phát triển KH&CN luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN, Sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của chúng ta luôn luôn vững bước đi lên.

Xin cảm ơn!

Phát biểu tại Tọa đàm bác Lê Ngọc Thanh - Nguyên Giám đốc Sở vui mừng là Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi năm 2013 đã chọn ngày 18-5 là Ngày khoa học và công nghệ... Với khoa học và công nghệ tỉnh nhà thời gian vừa qua đã khẳng định được tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Khoa học và Công nghệ thời kỳ nào cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện nay khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bảo, thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vì thế đây là cơ hội nhưng cũng cực kì thách thức, đòi hỏi cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ phải năng động, sáng tạo, đi tắt, đón đầu các tiến bộ của thế giới; cần phải nghiên cứu vận dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo mọi điều kiện cho KH&CN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Tạo môi trường thuận lợi cho các cán bộ khoa học phát huy hết tài năng trí tuệ đồng thời tôn vinh và khen thưởng xứng đáng đối với các kết quả đóng góp to lớn cho xã hội....

Các đại biểu và Lãnh đạo Sở các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm

TTTL

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP