Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Nghiên cứu, khôi phục các giá trị di sản văn hóa vùng ven biển Hà Tĩnh, nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch biển đảo.
18:07 20/06/2022
Chiều ngày 18/6/2022, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Nghiên cứu, khôi phục các giá trị di sản văn hóa vùng ven biển Hà Tĩnh, nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch biển đảo. TS. Võ Hồng Hải - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự có đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN, đồng chí Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch Hội đồng TS. Võ Hồng Hải - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  .

Triển khai Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở KH&CN đã ban hành Thông báo trên Cổng TTĐT tỉnh và Sở KH&CN, đến hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở KH&CN nhận được 02 bộ hồ sơ của Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa và Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du.

UVPB, TS. Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà

Tại cuộc họp, 02 Ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng đã đánh giá khách quan từng hồ sơ tham gia tuyển chọn theo 6 tiêu chí. Theo đó, Hội đồng đã đánh giá 02 hồ sơ đề xuất cơ bản bám sát mục tiêu, nội dung tuyển chọn. Tuy nhiên, hồ sơ của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du đầy nhỉnh hơn về nội dung, phương pháp triển khai, sản phẩm khoa học, lý lịch khoa học... Kết quả, Hội đồng chấm chọn hồ sơ của Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du và đề nghị sửa lại tên đề tài thành Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng ven biển Hà Tĩnh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch biển đảo.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP