Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh.
20:59 22/06/2022
Chiều 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN. Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Quang Hoàn làm Chủ tịch Hội đồng, tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Hà, Kỳ Anh.

Triển khai Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/3/2022, Sở KH&CN đã thực hiện thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh, đến hết thời hạn nộp, Sở KH&CN nhận được 01 bộ hồ sơ của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nộp qua Cổng dịch vụ công tỉnh. Chiều 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Quang Hoàn làm Chủ tịch Hội đồng, tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Hà, Kỳ Anh.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Đình Trung - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, báo cáo thuyết minh, giải trình tại Hội đồng

Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh, tạo cơ sở khoa học để hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung: Thu thập, tổng hợp, xử lý các tài liệu đã có về tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh. Khảo sát bổ sung hiện trạng tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh. Tổng hợp, đánh giá hiện trạng và tiềm năng tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng bộ bản đồ phân vùng tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất các giải pháp để khai thác và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UVPB 1: PGS,TS. Nguyễn Thành Nam - Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, phản biện trực tuyến. Trong ảnh, UVPB2: TS. Nguyễn Đình Vinh - Viện Trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại học Vinh, phản biện tại Hội đồng.

Theo mục tiêu, nội dung tuyển chọn và giải trình, làm rõ của nhóm nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn, năng lực nghiên cứu của cơ quan chủ trì cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đề tài rất cần thiết và có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp về lý luận khoa học cho công tác nghiên cứu đa dạng sinh học, bổ sung dữ liệu đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh... Qua các ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Về tên đề tài chỉnh sửa thành "Nghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh vật biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh"; bổ sung làm rõ tính cần thiết, tình hình nghiên cứu, mục tiêu, nội dung nghiên cứu, các nhóm giải pháp phải đầy đủ; bổ sung đơn vị ở Hà Tĩnh phối hợp triển khai; thời gian triển khai trong 24 tháng. Yêu cầu đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ thuyết minh trong thời gian 2 tuần. Kết quả, Hội đồng đồng ý thông qua sau khi hồ sơ được hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP