Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý, khám chữa bệnh
18:31 25/07/2019
Ngày 25/7/2019, tại Sở KH&CN, Hội đồng KHCN chuyên ngành đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nâng gcao chất lượng quản lý, khám chữa bệnh tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh" do BSCKI Nguyễn Phi Long - Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của chuyên đề: Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ. Hệ thống thông tin tự động gửi kết quả khám sức khỏe qua thư điện tử; quản lý dữ liệu hồ sơ khám sức khỏe cho cán bộ phục vụ nhu cầu tra cứu khai thác lâu dài.

Kết quả của chuyên đề đã tạo ra được các sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng ký với Sở Khoa học và Công nghệ; hệ thống phần mềm có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn để phục vụ tại các Ban bảo vệ sức khỏe trên toàn quốc.

Chuyên đề được Hội đồng KHCN chuyên ngành chấm điểm đạt yêu cầu.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP