Ứng dụng TBKHCN xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên vùng đất hoang hóa tại xã Thạch Đài.
15:42 12/07/2018
Xuất phát từ tình hình thực tế, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương và qua hiệu quả của một số mô hình cơ sở, cũng như nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN&BV CTVN huyện Thạch Hà đề xuất thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên vùng đất hoang hóa cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà", ông Ngô Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà làm chủ nhiệm.

Sau 15 tháng triển khai thực hiện, kết quả dự án đã đạt theo thuyết minh được phê duyệt, cụ thể: Chuyển giao quy trình kỹ thuật: chăm sóc, nuôi dưỡng bò cái sinh sản; sản xuất và chăn nuôi lợn rừng; nuôi cá rô phi trong ao đất; phòng, trị một số bệnh thường gặp trong chăn nuôi bò, lợn; cá; trồng và chăm sóc cỏ VA06, ngô nguyên liệu, Papalum. Đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi hữu cơ quy mô: 20 bò cái lai máu Zebu 20-24 tháng tuổi; 11 con lợn (1 con lợn đực giống thuần, giống lợn rừng Thái Lan, 10 lợn nái bản (mẹo, mường khương)); thả 30.000 con cá giống rô phi Đường Nghiệp. Tổ chức 3 lớp tập huấn, mỗi lớp 30 người; 01 cuộc hội thảo, học tập kinh nghiệm; biên tập tài liệu kỹ thuật, tuyên truyền, xúc tiến thị trường và đề xuất phương án nhân rộng.

Chủ nhiệm dự án báo cáo triển quả triển khai thực hiện tại Hội đồng nghiệm thu

Dự án đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xã Thạch Đài, góp phần tạo vùng chăn nuôi tập trung hàng hóa, giảm thiểu chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, hạn chế tình hình dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Tận dụng tối đa vùng đất hoang hóa bạc màu tại địa phương. Bước đầu đã khẳng định và làm chủ công nghệ, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Quá trình thực hiện dự án đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức về khoa học và công nghệ và kiến thức thị trường cho nhân dân trong vùng. Các hộ dân được tập huấn kỹ thuật bước đầu đã mở rộng quy mô và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây chính là tiền đề và cơ sở bền vững cho việc duy trì và nhân rộng mô hình dự án.

Dự án được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, thống nhất cho nghiệm thu chiều ngày 11/7/2018.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP