Xét duyệt đề tài: Điều tra, đánh giá một số loài thực vật có giá trị cao dùng làm thuốc chữa bệnh tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh và các xã vùng đệm.
17:01 22/05/2020
Chiều ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài Điều tra, đánh giá tổng thể các loài thực vật có giá trị làm thuốc chữa bệnh và dược liệu tại vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh và các xã vùng đệm do Vườn Quốc gia Vũ Quang đề xuất thực hiện, Ths. Nguyễn Danh Kỳ làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo trước Hội đồng

Mục tiêu: Xác định được tiềm năng, tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc và dược liệu của Vườn Quốc gia Vũ Quang và khu vực lân cận, làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách trong công tác quản lý, khai thác và phát triển hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên này.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao thuyết minh đề xuất, việc triển khai đề tài có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, Vườn Quốc gia Vũ Quang có định hướng trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy nguồn tài nguyên sinh học, bảo đảm hài hòa giữa khai thác, sử dụng và nhằm bảo vệ và phát triển bền vững; quy hoạch phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Ứng dụng rộng rãi việc trồng và khai thác bền vững các loài cây thuốc quí... Hội đồng cũng đã góp ý chỉnh sửa, bổ sung phần tổng quan, nội dung và giải pháp nhằm giúp cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh. Kết quả, Hội đồng đồng ý cho triển khai sau khi đơn vị chủ trì chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP