Xét duyệt đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống CNTT giám sát, điều khiển đóng, mở tự động một số cống tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
11:30 02/08/2019
Thành phố Hà Tĩnh có vị trí từ 180-18024' vĩ độ Bắc, 105053'-1050-56' kinh độ Đông, nằm trên vùng đồng bằng ven biển miền Trung, có địa hình thấp, bằng phẳng, đất đai được tạo thành do bồi tích sông, biển. Trong những năm gần đây, tình trạng ngập úng thường xuyên diễn ra đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó có quy trình vận hành các công trình tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu và thiếu sự điều phối phù hợp. Trước thực trạng đó, Trường Đại học Hà Tĩnh do TS. Đoàn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách làm chủ nhiệm, đề xuất thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống CNTT giám sát, điều khiển đóng, mở tự động một số cống trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh".

Mục tiêu đề tài: Xây dựng hệ thống CNTT giám sát mực nước trong và ngoài một số cống tiêu thoát nước của thành phố Hà Tĩnh để điều tiết lượng nước tiêu thoát một cách hợp lý và kịp thời nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cho thành phố.

Chiều 01/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài. Qua nghe trình bày báo cáo thuyết minh và giải trình một số nội dung chưa rõ các thành viên Hội đồng hỏi. Hội đồng đánh giá, việc triển khai đề tài là rất cần thiết, đề tài thành công sẽ thực hiện giám sát, điều khiển đóng, mở tự động các cống tiêu thoát nước bằng hệ thống CNTT, góp phần vào xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới. Kết quả, hội đồng đồng ý thông qua với số điểm bình quân 77.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP