Xét duyệt nhiệm vụ: Nghiên cứu, bảo tồn một số loài phong lan rừng quý hiếm tại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.
15:08 20/03/2020
Sáng ngày 20/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu, bảo tồn một số loài phong lan rừng quý hiếm tại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ" do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đề xuất thực hiện, ThS. Nguyễn Viết Ninh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu: Nghiên cứu, bảo tồn một số loài phong Lan rừng quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ và một số vùng núi khác trên địa bàn Hà Tĩnh, nhằm lưu giữ và phát triển, góp phần đa dạng sinh học, phục vụ du lịch và phát triển kinh tế - xã hội tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng đều đánh giá đề tài có tính khả thi, kết quả không những mang lại hiệu quả về mặt bảo tồn đa dạng sinh học mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, để được triển khai, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP