Kế hoạch tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật
07:31 26/07/2023
Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật như sau:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP