Thông báo tuyển dụng viên chức khoa học và công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật
21:15 27/07/2023
Thực hiện Kế hoạch số 1104/KH-SKHCN ngày 25/7/2023 về việc tuyển dụng viên chức Khoa học và Công nghệ năm 2023 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nấm và Tài nguyên sinh vật, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo như sau:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP