1040/ QĐ-UBND: Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1040/ QĐ-UBND
Trích yếu Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 2020-03-30
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP