1487/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1487/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Ngày ban hành 2022-07-22
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP