1985/QĐ-UBND: Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2025
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 1985/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2025
Ngày ban hành 2022-09-27
Ngày hết hạn
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP