3515/QĐ-UBND: Về việc thay đổi Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 3515/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc thay đổi Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 2019-10-25
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP