3635/QĐ-UBND: Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 3635/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
Ngày ban hành 2019-11-08
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP