Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Quyết định số: 42/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh 31/10/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 Chính phủ Quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích...
Thông tư 19.2023 của Bộ KH&CN 20/09/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số điều của Nghị định 107/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...
Quyết định số 2549 của UBND tỉnh 03/10/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở...
Thông tư số 17/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo...
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân 17/04/2023 Chính phủ Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ...
Nghị Quyết 09-NQ/TU 03/02/2015 Tỉnh ủy Nghị quyết của BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ...
Nghị quyết số: 117/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 14/07/2023 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 14/07/2023 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 19/07/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 05/08/2022 Thủ tướng Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ...
Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
Thông tư 14.2023 ngày 30/6/2023 của Bộ KH&CN 30/06/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành biểu mẫu hồ sơ thực hiện TTHC quy định tại một số điều của Nghị định 76/2018 ngày 15/5/2018 của Chính...
Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành, liên tịch ban hành
Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 07/07/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 5/7/2023 05/07/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc...
Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 26/06/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thu thập,...
QĐ số 1386/QĐ-UBND, ngày 15/6/2023 15/06/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
Chương trình số 208/CTr-UBND, ngày 05/6/2023 05/06/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2023/NĐ-CP 02/06/2023 Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐĂNG NHẬP