22:54 | 28-04-2024

Kiểm tra việc quản lý phương tiện đo trong kinh doanh kính thuốc ở Hà Tĩnh

Sở KH&CN Hà Tĩnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo để kinh doanh dịch vụ kính thuốc và khám chữa bệnh về mắt.

1.jpg
Đoàn kiểm tra Sở KH&CN tiến hành kiểm tra các cơ sở từ ngày 1/4.

 Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các phương tiện đo tại các tổ chức, cá nhân này trong thời gian qua chưa đáp ứng đúng quy định. Vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo quá hạn kiểm định định kỳ, thậm chí có những cơ sở không thực hiện kiểm định theo quy định (không có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định theo quy định). Do đó, máy móc - phương tiện đưa ra các số đo để cắt kính cho người bị bệnh về mắt không có cơ sở khẳng định độ chính xác do không kiểm định hoặc đã hết hạn kiểm định. Việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở cung cấp kính thuốc là vấn đề cấp thiết trước tình trạng bệnh về tật khúc xạ ngày càng gia tăng.

Sở KH&CN đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (phương tiện đo tiêu cự kính mắt, phương tiện đo độ khúc xạ mắt và thấu kính đo thị lực).

Thời gian kiểm tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày 1/4. Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo tiêu cự kính mắt, phương tiện đo độ khúc xạ mắt, thấu kính đo thị lực để hoạt động kinh doanh dịch vụ kính thuốc và khám chữa bệnh về mắt trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường trong việc không thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định; đồng thời sẽ đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện đo tại các cửa hàng kính thuốc và các cơ sở khám mắt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt là phương tiện đo các trị số của thấu kính và lăng kính của mắt kính cầu, mắt kính loạn để đánh dấu mắt kính và kiểm tra độ chính xác việc lắp mắt kính vào gọng kính. Phương tiện đo độ khúc xạ mắt là thiết bị y tế chuyên dụng dùng để đo khúc xạ mắt nhằm xác định xem có bình thường hay không, thuộc loại: bình thường, cận thị, viễn thị hay loạn thị; nếu bị tật thì độ khúc xạ là bao nhiêu.

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt là phương tiện đo lường nhóm 2 được quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành ngày 26/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Theo đó, 2 loại phương tiện đo trên bắt buộc phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng theo định kỳ 12 tháng.

Nguồn: baohatinh.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận