Nâng cao năng lực về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó và bảo đảm công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với mọi tình huống sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân được tổ chức thành công.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng các thiết bị bức xạ trong công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2023, Sở Khoa học và (Công nghệ Sở KH và CN) tổ chức kiểm tra tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các thiết bị bức xạ dùng trong công nghiệp; chấp hành các quy định về an toàn bức xạ; việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ của cơ sở; kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn bức xạ tại bộ phận có sử dụng thiết bị bức xạ.

Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2022

Thực hiện Điều 20 của Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiến hành báo cáo thực trạng an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2022 theo biểu mẫu báo cáo đính kèm.