Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Số lượng công bố TCVN tăng 34% so với năm trước

Trong năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thẩm định và trình Bộ KH&CN công bố 663 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN, tăng 34% so với năm 2022.

Khi nào cần làm công bố hợp quy cho sản phẩm?

Theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP, các sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) sẽ cần phải được công bố hợp quy khi sản xuất, nhập khẩu.

Vai trò của đo lường trong thời đại 4.0

Trong thời đại công nghiệp 4.0, đo lường đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư, năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Chuyển đổi số trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thời gian qua, Tổng cục TCĐLCL đã có nhiều quan tâm về việc xây dựng các nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ giải quyết công việc, hướng tới chuyển đổi số.