5 yếu tố giúp tăng năng suất cho doanh nghiệp

Nhiều chuyên gia cho rằng cần đặc biệt quan tâm giải quyết 5 yếu tố nếu doanh nghiệp muốn nâng cao năng suất lao động, bởi đây chính là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển vững bền.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN theo hướng hài hòa tiêu chuẩn quốc tế và khu vực

Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo định hướng mới (trong đó đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ ứng dụng, phát triển các công nghệ cao, phục vụ phát triển năng lượng quốc gia, tiêu chuẩn về môi trường, năng lượng tái tạo…) theo hướng đồng bộ, có trình độ ngang bằng, hài hoà với các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực...

Chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Trong bối cảnh các quy định thay đổi, chi phí gia tăng và sự tập trung ngày càng tăng vào kết quả của bệnh nhân, cam kết mang lại sự xuất sắc trong chăm sóc bệnh nhân vẫn là điều không thể thương lượng. Điều này đặt ra những trở ngại và thách thức ghê gớm đối với nhà quản lý chăm sóc sức khỏe, nêu bật vai trò quan trọng của quản lý chất lượng trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo gia tăng năng suất lao động

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp gia tăng năng suất lao động gấp nhiều lần và ở tất cả lĩnh vực thông qua khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu, tính toán nhanh chóng và hiệu quả.

Áp dụng TCVN ISO 18091 - nâng cao chất lượng dịch vụ công

Việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 18091 giúp người dân được cung cấp dịch vụ công có chất lượng cao, bên cạnh đó, tạo lòng tin cho người dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001 tại địa phương. Ngoài ra là nền tảng để xây dựng phát triển đô thị, thành phố thông minh theo TCVN ISO 37120 và TCVN ISO 37122.