Hội nghị tập huấn Triển khai xây dựng, áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 05/01/2024 về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.

Tập huấn nâng cao nhận thức về việc xây dựng, áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015

Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng có thể được sử dụng như nền tảng để cải tiến hiệu suất của một tổ chức. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 dựa trên 7 nguyên tắc.

Tập huấn, triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2022, ngày 29/3/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị thuộc diện triển khai xây dựng mở rộng, xây dựng mới năm 2022. Đồng chí Phan Trọng Bình - Phó Giám đốc Sở KH&CN tham dự và chỉ đạo.

Vũ Quang: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Sáng ngày 24/3 Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Đ/c Phan Hồng Yến, Phó, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo. Dự và truyền đạt có lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN Hà Tĩnh.