Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN(Trung tâm), Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với Trung tâm về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và việc triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Biến phế phẩm nông nghiệp làm giá thể hữu cơ trồng rau sạch, hoa đẹp

Các nhà khoa học tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất giá thể trồng rau, hoa từ các phụ phế phẩm nông nghiệp.