Quyết định số 10

Giao phụ trách Phòng Kiểm định

Quyết định số 09

Giao phụ trách Trạm Kiểm định Vũng Áng

Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng 22% so với năm 2017.

Chiều ngày 25/12/2018, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Đỗ Khoa Văn -TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở cùng lãnh đạo các phòng Sở.

Gỡ “nút thắt” trong hoạt động khoa học kỹ thuật

Sau hơn 1 năm thực hiện theo mô hình mới, đến nay, hoạt động tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng có những chuyển biến đáng mừng. Đây được coi là thành công lớn trong việc giảm dần vai trò “bà đỡ” của Nhà nước, đồng thời, trao quyền tự chủ cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.