Xác lập quyền độc quyền nhãn hiệu tập thể cho rau - củ - quả Tượng Sơn

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động của địa phương khoảng 813 triệu đồng để thực hiện dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tượng Sơn” dùng cho sản phẩm rau, củ, quả của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Hơn 15 tỷ đồng phát triển thương mại điện tử Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

Hà Tĩnh tiếp tục tập trung phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa của tỉnh.

Kết quả triển khai các chính sách KH&CN theo các đề án đã được phê duyệt

Triển khai kế hoạch năm 2018 với nhiều thuận lợi, kinh tế tỉnh ta tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai đã được tập trung giải quyết khắc phục nhanh chóng, tình hình chính trị ổn định, tạo môi trường tích cực cho phát triển. Sở KH&CN tiếp tục tham mưu các chính sách mới, đồng thời triển khai nhiệm vụ đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, kết quả đã góp phần tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.