Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp cần phải làm gì để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu? Thủ tục xác lập và cơ chế bảo vệ quyền nhãn hiệu? Làm thế nào để phát huy vai trò, giá trị của nhãn hiệu trong cạnh tranh?... Những nội dung này sẽ được chúng tôi giải thích, hướng dẫn cụ thể trong “Sổ tay hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu”. Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành về đăng ký nhãn hiệu, được biên soạn dưới hình thức: Hỏi – Đáp, trong đó các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu tập trung vào những quy định chủ yếu, đang có hiệu lực của hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ quyền cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp cần quan tâm.