07:16 | 09-10-2023

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân

Sáng 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn chủ trì hội thảo góp ý kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; họp ban tổ chức, tổ giúp việc để thống nhất một số nội dung về công tác chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị và phối hợp triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

Đại diện Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trình bày dự thảo kịch bản diễn tập.

Để chủ động với các tình huống ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh, ngày 28/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Nội dung diễn tập là: Công ty TNHH AB ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ. Cuộc diễn tập dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11, tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở GTVT tham gia ý kiến góp ý kịch bản và kế hoạch tổ chức diễn tập.

Theo kế hoạch, Sở KH&CN có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp xây dựng kịch bản diễn tập; tổ chức đào tạo kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân; tổ chức luyện tập và diễn tập; thuê phương tiện, trang thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động luyện tập, diễn tập.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ hạt nhân (Bộ KH&CN) tư vấn về kỹ thuật chuyên môn ứng phó sự cố; giới thiệu thuê một số loại trang thiết bị thiết yếu phục vụ diễn tập.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh huy động cán bộ và công nhân tham gia diễn tập, luyện tập; chuẩn bị điều kiện liên quan, trang thiết bị, phương tiện phục vụ diễn tập...

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã trình bày dự thảo kịch bản diễn tập.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu và đóng góp ý kiến để hoàn thành kịch bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Đồng thời tập trung trao đổi về việc huy động nhân lực, vật lực để tổ chức diễn tập.

heo số liệu quản lý của Sở KH&CN, trên địa bàn tỉnh có 184 thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trong công nghiệp đang tập trung chủ yếu tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Dự báo số lượng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các ngành, đơn vị triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tốt các điều kiện để cuộc diễn tập được tổ chức thành công.

Phát biểu kết luận hội thảo và cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao nội dung dự thảo kịch bản và ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu. Đồng thời đề nghị ban tổ chức, tổ giúp việc phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện kịch bản diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, tình huống diễn tập phải bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh. Các ngành, đơn vị theo bám sát kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của ban tổ chức để triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo tốt các điều kiện để cuộc diễn tập được tổ chức đúng tiến độ, thành công và hiệu quả.

Nguồn: baohatinh.vn

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận