07:50 | 21-04-2023

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng các thiết bị bức xạ trong công nghiệp

Đoàn công tác kiểm tra quy trình thiết lập và công tác lưu trử hồ sơ của Công ty

Tham dự buổi làm việc, phía Sở KH và CN có ông Nguyễn Huy Trọng- Phó GĐ Sở cùng đoàn công tác; phía Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh(Công ty) có đại diện Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan đến công tác quản lý, vận hành thiết bị bức xạ.

Qua kiểm tra hồ sơ, thay mặt đoàn công tác ông Nguyễn Huy Trọng- Phó GĐ Sở kết luận: Là một đơn vị mới, lần đầu tiên sử dụng thiết bị ATBX. Tuy vậy, Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các thiết bị bức xạ tại nhà máy. Việc triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cơ sở của Công ty: hồ sơ quản lý thiết bị, nhân lực, đào tạo, trang thiết bị bảo hộ an toàn... được thực hiện và lưu trử theo đúng quy trình. Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã hướng dẫn và chỉ ra những phần việc cần lưu ý trong khi vận hành thiết bị có gắn nguồn bức xạ của nhà máy cũng như các tình huống ứng phó sự cố an toàn bức xạ của cơ sở có thể xảy ra.

Đoàn kiểm tra tại một số bộ phận có sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ

Kiểm tra thực tế tại nhà máy: Công ty đã thực hiện các quy định về điều kiện an toàn bức xạ và hạt nhân tại các bộ phận có sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ, không có rò rĩ lọt tia phóng xạ ra ngoài; các biển bảng cảnh báo được treo đúng quy định.

QT

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận