Hoạt Động Trích yếu
Việt Nam hợp tác với tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng Tổng giám đốc CSIRO Doug Hilton trao Biên bản hợp tác lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sáng 8/3.
Số ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Báo cáo kết quả hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. https://file.hotrokyso.com/hop-sokhoahoc-v1/
Văn bản số 3608/UBND-VX1, ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng xã hội học tập và mô hình công dân học tập
Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh